?>

Čak i kozmetika može biti štetna ako ima krive sastojke

Danas je kozmetika sastavni dio života ljudi na različite načine i kroz različite primjene. Ipak, čak i kod je uobičajena kozmetika u pitanju potrebno je pripaziti čime tretirate svoju kožu i kosu.

Čak i kozmetika može biti štetna ako ima krive sastojke

Neki od sastojaka koje treba izbjegavati u konvencionalnoj kozmetici su:

  • Formaldehid i njegovi derivati, kao što su paraformaldehid, metilen glikol i kvaternij-15. To su konzervansi koji mogu otpustiti formaldehid, poznati kancerogen, u proizvod. Mogu izazvati iritaciju kože, alergijske reakcije i respiratorne probleme – a vaša kozmetika nikako ne bi smjela biti izvor vaših problema nego njihovo rješenje.
  • Benzofenon i njegovi derivati, kao što su oksibenzon i BP2. To su UV filteri koji mogu zaštititi proizvod ili kožu od oštećenja od sunca. Međutim, oni su također postojane, bioakumulativne i toksične kemikalije koje mogu poremetiti endokrini sustav, uzrokovati toksičnost organa i povećati rizik od raka.
  • Butilirani spojevi, kao što su butilirani hidroksianizol i butilirani hidroksitoluen. To su antioksidansi koji mogu spriječiti da proizvod užegne. Međutim, oni su također endokrini disruptori koji mogu ometati proizvodnju i rad hormona. Također mogu uzrokovati toksičnost organa i rak.
  • Carbon black, pigment koji daje tamnu boju proizvodima kao što su eyeliner, maskara i ruž za usne. Proizvodi se nepotpunim izgaranjem katrana ugljena koji sadrži policikličke aromatske ugljikovodike, skupinu kancerogenih kemikalija. Čađa također može uzrokovati toksičnost organa i respiratorne probleme. Sigurno niske nikad mogli li pomisliti kako kozmetika može sadržavati sve ovo.
  • Spojevi etanolamina, kao što su monoetanolamin, dietanolamin i trietanolamin. To su emulgatori i pH regulatori koji mogu pomoći da se proizvod dobro miješa i ostane stabilan. Međutim, oni također mogu reagirati s drugim sastojcima stvarajući nitrozamine, drugu skupinu kancerogenih kemikalija. Također mogu izazvati iritaciju kože, alergijske reakcije i toksičnost organa.

S obzirom na sve prisutniju štetnost raznih ovakvih tvari i spojeva, naravno da je potrebno čitati sastav na etiketi proizvoda čak i kad je vaša kozmetika u pitanju – jer koža apsorbira sve što na nju stavljate, stoga je potrebno paziti što unosimo u sebe – ali i na sebe.…

Back To Top